ข่าวสาร ส.ม.1 มมส

มิถุนายน 1, 2007

นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ปี 2550

Filed under: Uncategorized — sasukmsu @ 12:37 pm
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ปี 2550 คาดว่ากำหนดการประชุมจะอยู่ระหว่างวันที 22-24 สิงาคม 2550 ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยงานท่าน ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก หน่วยงานที่ทำหน้าที่รวบรวมผลงานวิชาการ ขอชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการส่งผลงาน ดังนี้1.สามารถส่งผลงานเฉพาะบทคัดย่อในผลงานได้ โดยหากมีความประสงค์จะส่งผลงานเฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) ในผลงานวิจัยหรือบทสรุปในผลงานวิชาการ ของผลงานหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ส่งผลงาน ควรแน่ใจว่าบทคัดย่อหรือบทสรุปในผลงานวิชาการ นั้นมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา วิธีการ และผลการศึกษา/วิจัย ตามโครงสร้างที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือที่อ้างถึง ซึ่งประกอบด้วย

  -ชื่อเรื่อง
  -ชื่อผู้ศึกษา/วิจัย หรือคณะผู้ศึกษา/วิจัย พร้อมหน่วยงาน
  -ผู้นำเสนอผลงาน
  -บทนำและวัตถุประสงค์ : กล่าวถึงความสำคัญของปัญหาที่ศึกษา/วิจัย
  วัตถุประสงค์ในการศึกษา ซึ่งเขียนไว้อย่างรัดกุม และได้ใจความ
  -วิธีการศึกษา : อธิบายรูปแบบการศึกษา (Research design) การกำหนด
  ตัวอย่าง และวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้
  -ผลการศึกษา : อธิบายผลที่สำคัญ สอดคล้องกับวิธีการศึกษา
  -สรุปและข้อเสนอแนะ สรุปสาระสำคัญของผลการศึกษา/วิจัย และข้อเสนอแนะ
  อย่างสั้น รัดกุม และชัดเจน

  2.หากท่านประสงค์ให้คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการฯมีความเข้าใจชัดเจนในผล งานของท่าน และได้อ่านรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือกผลงาน ท่านสามารถ ส่งบทคัดย่อพร้อมทำสรุปสาระสำคัญความยาวไม่เกิน 3-15 หน้า อนึ่งในการส่งสรุปสาระสำคัญ หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติว่า ผลงานของท่านเป็นผลงานที่มีคุณค่าจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารกระทรวงสาธารณส ุข ต่อไป

  3.เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จึงขอขยายเวลารับผลงาน จากวันที่ 15 มิถุนายน 2550 เป็นรับผลงานถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2550

  4.การส่งผลงานวิชาการส่งถึงน.ส.อลิสา ศิริเวชสุนทร ส่วนพัฒนาข้าราชการและบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 2 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ E-Mail : alisas@health.moph.go.th, salika@health.moph.go.thหากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ น.ส.อลิสา ศิริเวชสุนทร โทร.02-590-1816 และ 081-341-2268

แหล่งข่าวโดย…. สถาบันพระบรมราชชนก
ผู้จัดทำ…. สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
[25/พ.ค/2550]

ที่มา http://www.moph.go.th/show_hotnew.php?idHot_new=5536

ส่งเมล์ถึงนายบอน

โฆษณา

พฤษภาคม 30, 2007

ข้อความจาก อ.นิรุวรรณ จากอังกฤษ

Filed under: Uncategorized — sasukmsu @ 12:24 pm
Date: Fri, 25 May 2007 03:45:44 -0700 (PDT)
From: Send an Instant Message“niruwan oprachai”

หวัดดีบอล,
ฝากข้อมูลส่งถึงทุกคนด้วยนะคะ ช่วงนี้อาจารย์จะยุ่งหน่อย ถ้าพอมีเวลาจะเขียนมามากกว่านี้
แล้วจะส่งรูปถ่ายสวยๆ ของเมืองผู้ดีแบบอังกฤษมาให้ดูค่ะ

ข้อมูลที่ให้เปิดชมได้อย่างดีค่ะ ดีใจกับพวกเราทุกคนที่สอบผ่านไปได้ด้วยดี
ขอเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยคนที่ยังท้ออยูนะคะ โดยเฉพาะพิจิตร และสันติ
ยังเป็นห่วงอยู่เสมอ อย่างไรแล้วยังอยากให้กัดฟัน สู้กับมันลองสักตั้งนะคะ
ลองถามพี่คำมูล หรือสิทธาดูว่า ช่วงสุดท้ายก่อนจะสอบน่ะต้องทำอย่างไรบ้าง
ยังเอาใจช่วยอยู่เสมอนะคะ
คิดถึงทุกคน
อ.ตุ่ม

พฤษภาคม 26, 2007

10 คลิปวิดีโอประวัติศาสตร์ รวมคลิปวิดีโอ 5 นิสิตปริญญาโท ส.ม.1 มมส. สอบปากเปล่า

Filed under: video — sasukmsu @ 2:36 am

สอบเมื่อ 23 พ.ค.2550 ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ครับ
5 นิสิต ส.ม.1 มมส. ประกอบด้วย

1. คุณสิทธิถา จันทร์เทศ
2. คุณจารุวรรณ อัครวิสุทธิเจริญ
3. คุณจันทร์เพ็ญ เชื่อมกลาง
4. คุณคำมูล แก้วชัยภูมิ
5. คุณพัชรี ทับแสง

ข้อแนะนำในการชม วิดีโอ วิธีชม VDO clip ไม่ให้กระตุก กด II รอให้แทบสีเทาเต็ม จึง > เพื่อชม บางขณะสัญญาณอาจจะมีการขัดข้อง ต้องขออภัยด้วยนะครับ10 คลิปวิดีโอประวัติศาสตร์ มีดังนี้


1. บรรยากาศการสอบ ของคุณสิทธิถา มีภรรยาคู่ใจมาร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมโฉมหน้ากองเชียร์


2. หลังจากสอบเสร็จ สังเกตสีหน้าท่าทางให้ดีๆ ชัดๆ


3. พี่หน่อย จารุวรรณ ขึ้นสอบ และการมาถึงของพี่จันทร์เพ็ญ


4. สีหน้าหลังสอบเสร็จของพี่หน่อย และบรรยากาศอาหารกลางวันที่อบอุ่นที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส


5. บรรยากาศช่วงพี่เพ็ญ สอบ และพี่คำมูลปรากฏตัว


6. บรรยากาศของกองเขียร์ + พี่คำมูล ในช่วงพี่เพ็ญตอบข้อซักถาม


7. สีหน้าหลังสอบเสร็จของพี่เพ็ญ บรรยากาศที่อบอุ่นของการให้กำลังใจและร่วมยินดี และพี่คำมูลเริ่มสอบ


8. สีหน้าและความกดดันหลังสอบของพี่คำมูล กับการให้กำลังใจอย่างเต็มที่


9. บรรยากาศหลังสอบเสร็จของพี่แต๊ะ พัชรี ในช่วงเกือบ 6 โมงเย็น และ ดร.ไกรสร มาร่วมยินดีส่งท้าย


10.บรรยากาศก่อนร่ำลา และการถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์ ระหว่างอาจารย์ที่ร่วมทำหลักสูตร ส.ม.1 หลายท่าน กับนิสิต ส.ม.1 ที่มาในวันนั้น
และการร่ำลาเพื่อกลับมาพบกันใหม่

พฤษภาคม 24, 2007

10 คลิปวิดีโอประวัติศาสตร์ 5 ส.ม.1สอบปากเปล่า

Filed under: video — sasukmsu @ 2:35 am

10 คลิปวิดีโอประวัติศาสตร์ มีดังนี้

1. บรรยากาศการสอบ ของคุณสิทธิถา มีภรรยาคู่ใจมาร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมโฉมหน้ากองเชียร์
2. หลังจากสอบเสร็จ สังเกตสีหน้าท่าทางให้ดีๆ ชัดๆ
3. พี่หน่อย จารุวรรณ ขึ้นสอบ และการมาถึงของพี่จันทร์เพ็ญ
4. สีหน้าหลังสอบเสร็จของพี่หน่อย และบรรยากาศอาหารกลางวันที่อบอุ่นที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส
5. บรรยากาศช่วงพี่เพ็ญ สอบ และพี่คำมูลปรากฏตัว
6. บรรยากาศของกองเขียร์ + พี่คำมูล ในช่วงพี่เพ็ญตอบข้อซักถาม
7. สีหน้าหลังสอบเสร็จของพี่เพ็ญ บรรยากาศที่อบอุ่นของการให้กำลังใจและร่วมยินดี และพี่คำมูลเริ่มสอบ
8. สีหน้าและความกดดันหลังสอบของพี่คำมูล กับการให้กำลังใจอย่างเต็มที่
9. บรรยากาศหลังสอบเสร็จของพี่แต๊ะ พัชรี ในช่วงเกือบ 6 โมงเย็น และ ดร.ไกรสร มาร่วมยินดีส่งท้าย
10.บรรยากาศก่อนร่ำลา และการถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์ ระหว่างอาจารย์ที่ร่วมทำหลักสูตร ส.ม.1 หลายท่าน กับนิสิต ส.ม.1 ที่มาในวันนั้น
และการร่ำลาเพื่อกลับมาพบกันใหม่

พฤษภาคม 23, 2007

ภาพบรรยากาศการสอบปากเปล่าของ 5 คนสุดท้ายชาว ส.ม.1

Filed under: sasukmsu — sasukmsu @ 9:19 pm

สอบเื่มื่อ 23 พ.ค.2550 ครับ นี่คือ ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่ง จากห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส.ครับ

หน้าถัดไป »

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.