ข่าวสาร ส.ม.1 มมส

กันยายน 27, 2006

พี่อดุลย์ แก้ไข thesis เสร็จ และยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัย มมส. ตรวจสอบรูปแบบแล้ว

Filed under: อดุลย์ กล้าขยัน — sasukmsu @ 11:57 pm

ถือว่าฝ่าฟันอุปสรรคและต้องรอนานเหลือเกินกว่า ที่พี่อดุลย์จะเสร็จสิ้นกับการแก้ไข thesis เสียที

พี่อดุลย์สอบปากเปล่าตั้งแต่ มิ.ย. 2549 จนเวลาผ่านมาถึง ก.ย.2549 เมื่อทางคุณกมลพร พยายามโทรไปตามให้พี่อดุลย์เร่งแก้ไขมาส่ง จนนายบอนต้องโทรไปตามด้วย และพี่อดุลย์ได้ลางาน 1 สัปดาห์ เพื่อแก้ไข Thesis โดยเฉพาะ เจอปัญหาทั้งไวรัส notebok hang ซึ่งก็ต้องอดหลับอดนอน แก้ไขปัญหาจนลุล่วงไปได้ในที่สุด

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พี่อดุลย์ได้ยื่นส่ง thesis ฉบับแก้ไขให้ทางบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

และ 25 ก.ย. ทางบัณฑิตวิทยาลัย ได้แจ้งในผลการตรวจรูปแบบให้พี่อดุลย์มาพบพร้อมนำผลการคำนวณสถิติมาตรวจสอบด้วย

อีกไม่นาน ก็คงจะจบ เข้าเล่มสมบูรณ์แล้วนะครับ

ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับ สำหรับ 4 ปีที่รอคอย

โฆษณา

พี่หน่อย จารุวรรณ ปัดฝุ่นเค้าโครงเขียนโปรแกรมวินิจฉัยโรค มาทำต่ออีกครั้ง

Filed under: Uncategorized — sasukmsu @ 12:33 am

หลังจากประสบปัญหาหลายอย่าง จนต้องขอเปลี่ยนหัวข้อเรื่อง ตั้งแต่เรื่องพัฒนาโปรแกรมวินิจฉัยโรค เป็นหัวข้อใหม่อีก 3-4 หัวข้อ และต้องสอบเค้าโครง สอบเปลี่ยนชื่อเรื่องอีก 3 ครั้ง

เพระมีเวลาเตรียมตัวน้อย ทำให้คณะกรรมการสอบ ไม่ยอมให้ผ่าน เพราะพี่หน่อยอธิบายเนื้อหาไม่ชัดเจน จนดูมีความเป็นไปได้น้อยที่จะทำเค้าโครงนั้น จนเสร็จ

ล่าสุด ก.ย.2549 พี่หน่อยตัดสินใจหยิบ เค้าโครงเรื่องโปรแกรมวินิจฉัยโรค ที่เคยสอบเค้าโครงผ่านมาแล้ว แต่ติดขัดเรื่องคนที่ช่วยเขียนโปรแกรม กลับมาทำใหม่อีกครั้ง เพราะติดต่อคนที่ช่วยเขียนโปรแกรมได้แล้ว และได้ปรึกษากับ อ.ที่ปรึกษา, ท่านคณบดี แล้ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบ ให้ดำเนินการได้ โดยให้ทำบันทึกเสนอตามขั้นตอน แล้วลงมือทำวิจัยต่อ จนกระทั่งเขียนบทที่ 4-5 ให้เสร็จ แล้วมาสอบปากเปล่าได้เลย

คราวนี้ พี่หน่อยก็คงจะจบตามที่ตั้งใจไว้แล้ว

นายบอน ทำโปสเตอร์ ไปร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการที่ มจธ.

Filed under: Uncategorized — sasukmsu @ 12:32 am

22 ก.ย.2549 ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “การบูรณาการเทคโนโลยี สังคมกับชุมชน” และการนำเสนอผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ชาว ส.ม. 1 มมส ได้แก่

1.คุณศิริจิต
2.คุณสุกานดา
3.คุณพงษ์ศักดิ์
4.คุณวัฒนา
5.คุณอาษา
6.คุณจุฬาภรณ์

ได้ ส่งผลงานในรูปแบบบทความ 8 หน้าสมัครเข้าร่วมซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแล้ว ต้องเตรียมโปสเตอร์ขนาด 3 x 4 ฟุต ไปนำเสนอด้วย

ทั้ง 6 คน ไม่มีเวลาว่างตรงกันในการมาจัดทำโปสเตอร์ จึงตัดสินใจทำเป็นไฟล์ photoshop ไป print ออกมาตามขนาดที่กำหนด ก็มีนายบอนคนเดียวที่พอจะใช้ photoshop เป็น

พอลงมือทำจริงๆ ต้องอดทนและอึดพอสมควร เพราะ Notebook Hang บ่อยๆ เลยใช้เวลานานถึง 3 วัน ขั้นตอนก็เริ่มจาก นำบทความ 8 หน้า มาย่อเนื้อหาให้จัดลงโปสเตอร์ให้ได้ จับภาพแผนผัง หน้าจอโปรแกรม แผนที่ ตารางใส่เข้าไปด้วย เพื่อให้อ่านง่าย เพราะไม่อยากให้มีแต่ตัวอักษรเต็มพรืดไปหมด

ต้องนั่งออกแบบ และทำทั้ง 6 โปสเตอร์ จนคล่องเริ่มจาก
1. เปิดกระดานวาดภาพอันใหม่ ตั้งที่ขนาด 85 x 115 cm ใน photoshop 6 ที่กำลังใช้งานอยู่
2. โปรแกรมไม่รับตัวอักษรภาษาไทย ต้องลง fonts thai สำหรับ photoshop ที่ C:\Program Files\ Common files\Adobe\fonts\ แล้วเปิดโปรแกรม photoshop เลือก text tool เลือก font thai แล้ว Copy ข้อความจาก MS Word มา paste ใน photoshop แล้วเเลือกรูปแบบ ตกแต่งอักษรไปเรื่อยๆจนเสร็จ
3. Save เป็นไฟล์ นามสกุล .PSD ซึ่งจะบันทึก layer ต่างๆไว้ ให้กลับมาแก้ไขได้ตลอด ซึ่ง Notebook ที่ใช้ก็ hang บ่อยๆ ต้องกลับมาเริ่มต้นขั้นตอนเดิมๆหลายครั้ง
4. ใส่เนื้อหา รูปภาพ ตาราง จัดตำแหน่งจนพอใจแล้ว Save เป็นไฟล์นามสกุล .tiff เพื่อนำไป print ให้ได้ภาพโปสเตอร์ที่มีสีสันคมชัดต่อไป

กว่าจะครบ 6 โปสเตอร์ก็ปวดตาพอสมควร ใช้เวลาว่างช่วง 14-16 ก.ย. ช่วงเย็น – ดึกนั่งทำจนเสร็จ ก่อนที่จะส่ง CD ไปให้พี่นกที่มุกดาหาร

และ นี่คือภาพโปสเตอร์ที่ทำออกมาครับ จัดการsave เป็นนามสกุล jpg ย่อขนาดไฟล์ลงจาก 23,000,000 kb ให้เหลือเพียงไม่กี่ร้อย KB เพื่อนำมาแสดงในที่นี้จนได้
คลิกที่รูปดูภาพขยาย
พี่อดุลย์ แก้ไข thesis เสร็จ และยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัย มมส. ตรวจสอบรูปแบบแล้ว

Filed under: Uncategorized — sasukmsu @ 12:30 am

ถือว่าฝ่าฟันอุปสรรคและต้องรอนานเหลือเกินกว่า ที่พี่อดุลย์จะเสร็จสิ้นกับการแก้ไข thesis เสียที

พี่อดุลย์สอบปากเปล่าตั้งแต่ มิ.ย. 2549 จนเวลาผ่านมาถึง ก.ย.2549 เมื่อทางคุณกมลพร พยายามโทรไปตามให้พี่อดุลย์เร่งแก้ไขมาส่ง จนนายบอนต้องโทรไปตามด้วย และพี่อดุลย์ได้ลางาน 1 สัปดาห์ เพื่อแก้ไข Thesis โดยเฉพาะ เจอปัญหาทั้งไวรัส notebok hang ซึ่งก็ต้องอดหลับอดนอน แก้ไขปัญหาจนลุล่วงไปได้ในที่สุด

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พี่อดุลย์ได้ยื่นส่ง thesis ฉบับแก้ไขให้ทางบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

และ 25 ก.ย. ทางบัณฑิตวิทยาลัย ได้แจ้งในผลการตรวจรูปแบบให้พี่อดุลย์มาพบพร้อมนำผลการคำนวณสถิติมาตรวจสอบด้วย

อีกไม่นาน ก็คงจะจบ เข้าเล่มสมบูรณ์แล้วนะครับ

ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับ สำหรับ 4 ปีที่รอคอย

กันยายน 26, 2006

พี่คำมูล ยังไม่แน่ใจว่า thesis จะเสร็จ และได้สอบในเทอม 1 / 2549 นี้หรือไม่

Filed under: Uncategorized — sasukmsu @ 12:34 am

หลังจากที่นายบอน พาพี่คำมูลมาติดต่อที่คณะสาธารณสุข มมส. และพบกับคุณกมลพร (จัน) และมอบหมายไฟล์ Thesis ให้ช่วยแก้ไขรูปแบบแล้ว พี่คำมูล ยังไม่มีเวลามาติดต่อกับทางคณะ หรือแก้ไข thesis ให้เรียบร้อยอีกเลย

มีผู้แนะนำว่า พี่คำมูลน่าจะติดต่อขอสอบปากเปล่าไปก่อน เพราะยังไงก็ได้แก้ไขอยู่แล้ว

แต่พี่คำมูลขอลงมือแก้ไขเนื้อหา บทที่ 4-5 ให้เรียบร้อยก่อน แล้วจะไปพบ อ.ที่ปรึกษา แล้วขอยื่นสอบ

งานสังคมของพี่คำมูล เยอะมากๆ เวลาผ่านไป 1 ปี พี่คำมูลยังไม่ว่างสักที

หรือว่า เทอม 1 / 2549 จะลืมมาติดต่อ ขอขึ้นสอบอีกหรือเปล่านะ

หน้าถัดไป »

บลอกที่ WordPress.com .